Węgry

Węgry: Sytuacja uchodźców zaostrza się coraz bardziej

25.10.2013
Przetłumaczone z języka niemieckiego przez Translators for Justice
Źródło: http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/ungarn_lage_von_fluechtlingen_verschaerft_sich_zunehmend/

Stowarzyszenia PRO ASYL i bordermonitoring.eu przedstawiają raport dotyczący sytuacji uchodźców na Węgrzech.
Należy natychmiast zatrzymać deportacje uchodźców do Węgier.

Raport o sytuacji uchodźców na Węgrzech, który został dziś opublikowany przez PRO ASYL i bordermonitoring.eu, pokazuje wciąż istniejące, a nawet pogarszające się braki w tamtejszym systemie przyjmowania azylantów. Raport dotyczący sytuacji uchodźców na Węgrzech aktualizuje wyniki dochodzenia z roku 2012 oraz krytykuje w szczególny sposób prawnie wątpliwe aresztowania oraz zagrożenie maltretowania więźniów przez strażników więziennych. Wyniki najnowszych dochodzeń potwierdzają również następujące braki w wegierskim systemie azylowym: (more…)