Translate for Gezi

TFJ publishes its first translation into Catalan! Read: Dos moviments voluntaris de traducció durant les protestes del parc Gezi: Gezi İçin Çevir (Tradueix per Gezi) i Translate for Justice

Novembre de 2013
Traduït de l’anglès per Translators for Justice
Font: https://translateforjustice.com/2013/10/12/tfj/#more-1495

Aquest article es va publicar al Babil Postası, el butlletí electrònic de l’Associació d‘Intèrprets de Conferències, en el volum de març-setembre de 2013.

Els mitjans de comunicació convencionals pràcticament no van difondre notícies de les protestes del juny, que van començar com a conseqüència dels plans de construir un centre comercial al parc Gezi de la plaça Taksim, al bell mig d’Istanbul. El procediment habitual era o bé l’autocensura o bé oferir programació que no era res més que propaganda del govern. Per tal de crear una font alternativa de notícies i reaccionar contra l’actitud dels mitjans principals, molts traductors professionals i amateurs, collaborant amb una ONG o de manera individual, van iniciar un moviment a la xarxa per oferir canals d’informació alternatius. En aquest article parlarem de Gezi İçin Çevir (Tradueix per Gezi), un dels primers exemples de moviments d’aquest tipus i seguirem amb Translate for Justice. (more…)

Two Voluntary Translation Movements during Gezi Park Protests: Gezi İçin Çevir [Translate for Gezi] and Translate for Justice

September 2013
Translated from Turkish by Translators for justice
Source: http://us5.campaign-archive1.com/?u=1d93cdb3f5b2685f2a121c71a&id=a010666f72&e=81c42871a0 
 

This article was published in Babil Postası [The Babel Post], the e-bulletin of the Conference Interpreters Association in its volume March-September 2013.

The protests in June that started with plans to build a shopping mall in Gezi Park in Taksim Square, the center of Istanbul, were rarely broadcast by mainstream media. The common practice was either self censorship or offering programming that was little more than propaganda for the government. In order to create an alternative source for news and to react to the mainstream media’s attitude, many professional and amateur translators initiated a movement on the web to offer alternative media sources, either as NGO volunteers or independently. In this article we will introduce you to Gezi İçin Çevir [Translate for Gezi] , one of the first examples of such attempts, and then follow with Translate for Justice. (more…)