Network of European Peace Scientists

Türkiye’de Akademik Özgürlüğe ilişkin NEPS açıklaması

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.europeanpeacescientists.org/statement.html

21 Ocak 2016

NEPS (Network of European Peace Scientists; Avrupa Barış Bilim İnsanları Ağı), Türkiye’deki akademik özgürlüklerin mevcut durumu konusunda endişe duymaktadır. (more…)