kontrola poglądów

Studenci w Petersburgu wypowiadają się przeciwko „ideologicznemu praniu mózgu”

27.01.2014
Przetłumaczone z języka niemieckiego przez Translators for Justice

Źródło: http://www.hro.org/node/17976/https://translateforjustice.com/2013/11/22/studenten-in-st-petersburg-sprachen-sich-gegen-ideologische-gehirnwasche-bei-jugendlichen-aus/

Rosyjskie zrzeszenie studentów (RZS) jest przeciwko założeniu tak zwanej Rady do prac ideologicznych ze studentami. Przedstawiciele RZS twierdzą, że rada „w celu prac ideologicznych” powstała w celu zwalczania „nieodpowiedniego myślenia studentów oraz studenckich inicjatyw które są nie zgodne z zarządem uniwersytetu”. (more…)