insan hakları

Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı’nın bildirisi

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak: http://www7.nationalacademies.org/humanrights/cs/groups/chrsite/documents/webpage/chr_170306.pdf
19 Ocak 2016
Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı, dünyanın her yerindeki akademisyenlerin yasal düşünce ve endişelerini barışçıl bir şekilde ifade edebilme hakkını savunup desteklemektedir. İnsan Hakları Ağı’nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler Türkiyeli devlet liderlerinin, bir çok üniversite yetkilisinin, ve bazı hoşgörüsüz bireylerin, sırf Türkiye’nin güney doğusundaki büyük krize yönelik insancıl endişelerini açıkça dile getirdikleri için Türkiyeli meslektaşlarımıza gösterdikleri, gittikçe artan baskıcı ve kışkırtıcı tepkileri sebebiyle büyük tedirginlik ve telaş içindeyiz. Elbette ki, gerekli gördükleri durumlarda hükûmete, anayasaya saygı, tüm vatandaşları için insani standartlara bağlı kalma ve kriz zamanlarında barışçıl çözümlere öncelik verme yükümlülüğünü hatırlatmak Türkiye gibi demokratik bir ülkenin vatandaşlarının, ve özellikle de akademisyenlerinin yurttaşlık görevidir.

(more…)

Bir isim neleri kapsar ? 21.yüzyılda insan hakları ve göçün karmaşık gerçekliği

İngilizceden çevirenTranslators for Justice

Kaynak: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/pia-oberoi/what%E2%80%99s-in-name-complex-reality-of-migration-and-human-rights-in-twenty

15.10.2015

Pia Oberoi

Bir isim neleri kapsar ? 21.yüzyılda insan hakları ve göçün karmaşık  gerçekliği

Neden umutsuzca yoksulluktan kaçan birine değil de savaştan kaçan birine mülteci denir?

Aileleri  çocuklarına  Avrupa’da güvenli bir gelecek aramak için birkaç gün arayla kırık dökük  botlara bindiklerinde, Raisa Abdul Azim henüz 8 aylıkken, Aylan Kurdi  3 yaşındaydı. Köklerinden koparılmış hayatları ve denizdeki yürek burkan trajik ölümleriyle birbirlerine çok benziyorlardı. (more…)

Azerbaycan’da benzeri görülmemiş bir baskı: Sivil toplumun önde gelen liderleri hapse atıldı

Kaynak: http://humanrightshouse.org/Articles/20335.html

İngilizceden çeviren: Translators for Justice

09.04.2014

Azerbaycan yetkilileri, ülke yönetimini eleştiren kilit isimleri birbiri ardına tutuklayarak, sivil topluma daha önce benzeri görülmemiş bir baskı uyguluyor. Bir düzineyi aşkın sivil toplum kuruluşuna ait banka hesapları bloke ediliyor ve ofisleri aranıyor. Uluslararası toplumun hedef alınan ve hapse atılan insan hakları savunucularını korumak için gereken tüm önlemleri acilen kullanması gerekiyor. Avrupa Konseyi’nin mevcut dönem başkanı olan Azerbaycan, uluslararası standartları hayata geçirmek, bu zulmü ve baskıyı durdurmak ve hapse atılan tüm insan hakları savunucularını serbest bırakmak konusunda çok daha büyük bir yükümlülük taşıyor. (more…)