freedom of expression

Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nden Recep Tayyip Erdoğan’a mektup

İngilizce’den çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.apsanet.org/Portals/54/goverance/APSA%20LETTER%20ERDOGAN%201.18.16.pdf

18 Ocak 2016

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 06689 Çankaya, Ankara Türkiye
E-posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Amerikan Siyaset Bilimi Derneği adına, bu mektubu Türkiye’nin güneydoğusundaki hükümet politikalarına dair bir bildiriyi imzalayan Türk akademisyenlerine yönelik tutuklama ve cezai soruşturmaları kapsayan cezalandırıcı tedbirlere dair aktarılanlardan duyduğumuz korku ve derin endişeyi dile getirmek üzere yazıyoruz. Sizden talebimiz bu bildirinin imzacılarına karşı alınan tedbirlerin sonlandırılması, Türkiye’de bulunan araştırmacıların güvenlik ve esenliğinin sağlanması, akademik özgürlüğün Türkiye’de yüksek öğrenime bağlılığın bir bileşeni olarak taahhüt edilmesidir. (more…)