Eugene Schoulgin

Japon hükümetinin ‘Devlet Sırlarına ilişkin yasa tasarısı’ hakkında Uluslararası PEN’in başkanı John Ralston Saul’ün yaptığı açıklama

Kasım 2013
İngilizceden çeviren: Translators for Justice
Kaynak: http://www.pen-international.org/newsitems/statement-on-the-japanese-governments-designated-secrets-bill-by-john-ralston-saul-pen-international-president/

Uluslararası PEN başkanının açıklaması:

Hükümetlerin çok az bilgiyi sır kapsamına alması gerekir çünkü yurttaşların pek çok konuda bilgi edinme hakkı vardır. Yurttaşlar bu bilgilere, toplumsal görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyarlar. Ancak bizler, dünyanın pek çok yerinde hükümetlerin ve kamu görevlilerinin, eylemlerini gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştığına, devlet sırlarının sayısının giderek arttığına tanık oluyoruz. (more…)