Düşünce Özgürlüğü

Avrupa Siyasal Araştırmalar Konsorsiyum’u YÖK’e ve hükümete sesleniyor

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: https://ecpr.eu/News/Default.aspx

21 Ocak 2016

Avrupa Siyasal Araştırmalar Konsorsiyum’u (ECPR) geçtiğimiz günlerde Türkiye’de akademik özgürlük ihlalleri konusunda, ciddi kaygı nedeni olan, haberler (genel kaynaklar ve Türkiye’de ECPR üyesi olan kurumlardan) almıştır. Bu haberlerde, diğer konuların yanı sıra, Türkiye’de akademisyenlerin, barışçıl ve meşru bir şekilde kişisel siyasi görüşlerini dile getirmiş olmaları nedeniyle işlerinden atılmalarından da bahsedilmektedir. (more…)

Risk Altındaki Akademisyenler İnisiyatifinden Recep Tayyip Erdoğan’a Mektup

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak: http://scholarsatrisk.nyu.edu/cmsfiles/File/File/Joint_Letter_Supporting_Turkish_Higher_Ed.pdf

21 Ocak 2016

Faks yoluyla: (+90 312) 525 58 31

E-posta yoluyla: contact@tccb.gov.tr

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
06560 Beştepe, Ankara, Turkey

21 Ocak 2016

İlgi: Türkiyeli akademisyenler ve üniversitelere dair endişelerimiz

Ekselansları:

Bizler yüksek öğrenim ve araştırma işbirliğinin kalitesini geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş örgütleriz. Üyelerimiz ve ortaklarımız arasında Türkiye’den gelen veya Türkiye’de bulunan pek çok kişi ve kurum yer almaktadır. Türkiye’nin yüksek öğrenim ve araştırma sektörüyle ortaklaşa ve karşılıklı fayda sağlayan çalışma geçmişimize çok değer veriyoruz. (more…)

Amerikan Antropoloji Derneği’nden Destek Mektubu

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: https://drive.google.com/file/d/0BzhvpYJeqrbQaVh2M3dXYUg5aEU/view

17 Ocak 2016

Başbakan Ahmet Davutoğlu

Başbakanlık Makamı /06573 Ankara, Türkiye

Faks: +90 312 417 04 76; +90 312 403 62 82; +90 312 422 26 67

Amerikan Antropoloji Derneği (AAA) İnsan Hakları Komisyonu (CfHR) üyeleri olarak bu mektubu derin endişemizi dile getirmek üzere kaleme alıyoruz. Raporlara göre Türk hükümetinin Barış için Akademisyenleri kamu önünde eleştirisi Türkiye genelinde akademisyenlerin hem hükümet kanalıyla hem de siyasal ve mesleki kanallardan baskı altına alınmasına yol açmıştır. (more…)

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: AKADEMİSYENLERİN GÖZALTINA ALINMASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ BASKIYI KUVVETLENDİRİYOR

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/turkey-detention-of-academics-intensifies-crackdown-on-freedom-of-expression/

15 Ocak 2016

Uluslararası Af Örgütü bugün, Türkiye’de 19 akademisyenin gözaltına alınmasının tehlikede bulunan ifade özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ettiğini açıkladı. (more…)

Uluslararası PEN Yazarlar Birliği: Akademisyenlerin göz altına alınması kabul edilemez bir ifade özgürlüğü ihlâlidir

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-arrest-of-12-academics-is-an-unacceptable-violation-of-freedom-of-expression/

15 Ocak 2016

Uluslararası PEN Derneği, “Kürt ve diğer halklara” karşı yapılan saldırıları kınayan bir bildiriye imza atmaktan dolayı Türkiye’de göz altına alınan 12 akademisyenin derhal serbest bırakılması ve bildiride imzası bulunan diğer 1,116 akademisyen hakkındaki soruşturmaların durdurulması çağrısında bulunmaktadır. (more…)