Council of higher Education

Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nden Recep Tayyip Erdoğan’a mektup

İngilizce’den çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.apsanet.org/Portals/54/goverance/APSA%20LETTER%20ERDOGAN%201.18.16.pdf

18 Ocak 2016

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 06689 Çankaya, Ankara Türkiye
E-posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Amerikan Siyaset Bilimi Derneği adına, bu mektubu Türkiye’nin güneydoğusundaki hükümet politikalarına dair bir bildiriyi imzalayan Türk akademisyenlerine yönelik tutuklama ve cezai soruşturmaları kapsayan cezalandırıcı tedbirlere dair aktarılanlardan duyduğumuz korku ve derin endişeyi dile getirmek üzere yazıyoruz. Sizden talebimiz bu bildirinin imzacılarına karşı alınan tedbirlerin sonlandırılması, Türkiye’de bulunan araştırmacıların güvenlik ve esenliğinin sağlanması, akademik özgürlüğün Türkiye’de yüksek öğrenime bağlılığın bir bileşeni olarak taahhüt edilmesidir. (more…)

For a Peaceful Resolution to the Kurdish Conflict – No Repression for “Academics for Peace” Petition Signatories in Turkey!

Translated from German by Translators for justice

Source: https://www.change.org/p/hochschulangeh%C3%B6rige-an-deutschen-hochschulen-keine-repression-f%C3%BCr-die-akademiker-des-friedensaufrufes-in-der-t%C3%BCrkei

January 2016

We the undersigned, academics at German colleges and universities, are alarmed by the developments in Turkey that have already claimed the lives of numerous civilians and destroyed Kurdish cities just like the ones in Syria. (more…)