Barış için Akademisyenler

Amerikan Antropoloji Derneği’nden Destek Mektubu

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: https://drive.google.com/file/d/0BzhvpYJeqrbQaVh2M3dXYUg5aEU/view

17 Ocak 2016

Başbakan Ahmet Davutoğlu

Başbakanlık Makamı /06573 Ankara, Türkiye

Faks: +90 312 417 04 76; +90 312 403 62 82; +90 312 422 26 67

Amerikan Antropoloji Derneği (AAA) İnsan Hakları Komisyonu (CfHR) üyeleri olarak bu mektubu derin endişemizi dile getirmek üzere kaleme alıyoruz. Raporlara göre Türk hükümetinin Barış için Akademisyenleri kamu önünde eleştirisi Türkiye genelinde akademisyenlerin hem hükümet kanalıyla hem de siyasal ve mesleki kanallardan baskı altına alınmasına yol açmıştır. (more…)

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: AKADEMİSYENLERİN GÖZALTINA ALINMASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ BASKIYI KUVVETLENDİRİYOR

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/turkey-detention-of-academics-intensifies-crackdown-on-freedom-of-expression/

15 Ocak 2016

Uluslararası Af Örgütü bugün, Türkiye’de 19 akademisyenin gözaltına alınmasının tehlikede bulunan ifade özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ettiğini açıkladı. (more…)

Uluslararası PEN Yazarlar Birliği: Akademisyenlerin göz altına alınması kabul edilemez bir ifade özgürlüğü ihlâlidir

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-arrest-of-12-academics-is-an-unacceptable-violation-of-freedom-of-expression/

15 Ocak 2016

Uluslararası PEN Derneği, “Kürt ve diğer halklara” karşı yapılan saldırıları kınayan bir bildiriye imza atmaktan dolayı Türkiye’de göz altına alınan 12 akademisyenin derhal serbest bırakılması ve bildiride imzası bulunan diğer 1,116 akademisyen hakkındaki soruşturmaların durdurulması çağrısında bulunmaktadır. (more…)

Türkiye’de Baskı Altında Olan Akademisyenlere ABD’de Yaşayan Akademisyenlerden Açık Mektup

İngilizce’den çeviren: Translators for justice
Kaynak: https://docs.google.com/document/d/1UXZU47gA24YPLLbA-p4uysCKcO7uASisHX6xH3msk0U/edit#heading=h.j60vadxmawyl
Ocak 2016
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde ve yüksek okullarda görev yapmakta olan akademisyenler olarak Türkiye’de akademisyenlere yönelik son dönemlerdeki baskı ve saldırılara şiddetle karşı olduğumuzu bildirmek isteriz.

(more…)

Kanada’daki Akademisyenlerden Türkiye’deki Akademisyenlere Açık Dayanışma Mektubu

İngilizceden çeviren Translators for Justice.

Kaynak: https://docs.google.com/document/d/1BmaE-iBEBJ3IwsS570xbZw_dXkMPv_391GO-zKMWuD4/edit?pref=2&pli=1

 

Ocak 2016

Kanada’daki üniversitelere bağlı akademisyenler olarak Türkiye’deki Barış için Akademisyenler inisiyatifine karşı son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılardan derin bir rahatsızlık duyuyoruz. (more…)