Arif Yunus

Azerbaycan’da benzeri görülmemiş bir baskı: Sivil toplumun önde gelen liderleri hapse atıldı

Kaynak: http://humanrightshouse.org/Articles/20335.html

İngilizceden çeviren: Translators for Justice

09.04.2014

Azerbaycan yetkilileri, ülke yönetimini eleştiren kilit isimleri birbiri ardına tutuklayarak, sivil topluma daha önce benzeri görülmemiş bir baskı uyguluyor. Bir düzineyi aşkın sivil toplum kuruluşuna ait banka hesapları bloke ediliyor ve ofisleri aranıyor. Uluslararası toplumun hedef alınan ve hapse atılan insan hakları savunucularını korumak için gereken tüm önlemleri acilen kullanması gerekiyor. Avrupa Konseyi’nin mevcut dönem başkanı olan Azerbaycan, uluslararası standartları hayata geçirmek, bu zulmü ve baskıyı durdurmak ve hapse atılan tüm insan hakları savunucularını serbest bırakmak konusunda çok daha büyük bir yükümlülük taşıyor. (more…)