academics for peace

Mi vida tras la petición de paz al gobierno turco. Testimonio de Latife Akyüz, una de las firmantes de Académicos por la paz

Fuente: BBC Türkçe, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/01/160123_akademisyen

Traducido por Translators for Justice

23 de enero 2016

La socióloga turca Latife Akyüz es profesora asociada en la Universidad de Düzce (Turquía) y una de las firmantes de la petición Académicos por la paz, en la cual se exige el final de las acciones militares en las regiones de población mayoritariamente kurda. Actualmente ha sido despedida de la Universidad de Düzce y se le ha impuesto una orden de detención. En este artículo para la BBC Turquía Latife Akyüz describe cómo ha cambiado su vida en el transcurso de tres días. (more…)

Turchia: la detenzione degli accademici intensifica la repressione della libertà di espressione

Traduzione dall’inglese: Translators for Justice
Fonte: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/turkey-detention-of-academics-intensifies-crackdown-on-freedom-of-expression/
15 Gennaio 2016

Amnesty International oggi ha dichiarato che la detenzione di 19 accademici in Turchia rappresenta un ennesimo attacco ai già compromessi diritti di libertà di espressione nel Paese.
L’ondata di arresti è iniziata venerdì, e ha avuto come obiettivo degli accademici che avevano firmato una petizione inneggiante alla pace e critica nei confronti delle operazioni militari turche nel sud-est. I firmatari hanno inoltre subito minacce di morte sui social network e sono stati paragonati a terroristi dal Presidente turco Erdogan.
“Le operazioni militari che avvengono sotto un coprifuoco di 24 ore su 24 stanno procurando enormi sofferenze e gravi violazioni dei diritti umani. Le autorità turche dovrebbero prestare ascolto a coloro che si esprimono, non arrestarli.” (more…)

Mein Leben nach unserem Friedensappell an die türkische Regierung

Quelle: BBC Türkçe, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/01/160123_akademisyen

Übersetzung: Translators for Justice

23. Januar 2016

Mein Leben nach unserem Friedensappell an die türkische Regierung

Die türkische Soziologin Assoc. Professor Latife Akyüz ist eine der UnterzeichnerInnen des Appells der „Wissenschaftler für den Frieden“, mit dem ein Ende des Militäreinsatzes in überwiegend kurdischen Gebieten gefordert wird. Nun wurde ihr die Stelle an der Universität Düzce gekündigt und ein Festnahmebeschluss gegen sie erwirkt. Für die türkische BBC schildert sie, wie ihr Leben innerhalb von 3 Tagen auf den Kopf gestellt wurde. (more…)

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland Türkiye’deki akademisyen gözaltılarıyla ilgili endişesini dile getirdi

Çeviren: Translators for justice
Kaynak: http://www.coe.int/en/web/portal/-/turkey-secretary-general-thorbj-rn-jagland-concerned-by-arrests-of-academics?redirect=http://www.coe.int/en/web/secretary-general/home?p_p_id=101_INSTANCE_hr4DDZ5cshvP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2
15 Ocak 2016
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland bugün aşağıdaki bildiriyi yayınladı:

(more…)

Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı’nın bildirisi

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak: http://www7.nationalacademies.org/humanrights/cs/groups/chrsite/documents/webpage/chr_170306.pdf
19 Ocak 2016
Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı, dünyanın her yerindeki akademisyenlerin yasal düşünce ve endişelerini barışçıl bir şekilde ifade edebilme hakkını savunup desteklemektedir. İnsan Hakları Ağı’nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler Türkiyeli devlet liderlerinin, bir çok üniversite yetkilisinin, ve bazı hoşgörüsüz bireylerin, sırf Türkiye’nin güney doğusundaki büyük krize yönelik insancıl endişelerini açıkça dile getirdikleri için Türkiyeli meslektaşlarımıza gösterdikleri, gittikçe artan baskıcı ve kışkırtıcı tepkileri sebebiyle büyük tedirginlik ve telaş içindeyiz. Elbette ki, gerekli gördükleri durumlarda hükûmete, anayasaya saygı, tüm vatandaşları için insani standartlara bağlı kalma ve kriz zamanlarında barışçıl çözümlere öncelik verme yükümlülüğünü hatırlatmak Türkiye gibi demokratik bir ülkenin vatandaşlarının, ve özellikle de akademisyenlerinin yurttaşlık görevidir.

(more…)