επιστράτευση

Φύλο, επιστράτευση και προστασία, και ο πόλεμος στη Συρία

Των Rochelle Davis, Abbie Taylor και Emma Murphy
Μεταφρασμένο από τα αγγλικά από τους Translate for Justice

Πηγή: http://www.fmreview.org/en/syria/syria.pdf (Gender, conscription and protection, and the war in Syria)

Οι δυσκολίες που υπομένουν οι άντρες που παραμένουν στο εσωτερικό της Συρίας και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν εκείνοι που επιλέγουν να απομακρυνθούν από τις μάχες φεύγοντας από την χώρα, αποδεικνύουν την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν κλασσικές έννοιες, όπως αυτή της ευπάθειας, καθώς και την ανάγκη να θεωρήσουμε τους άντρες πολίτες και τις ανάγκες τους ως μέρος μιας λύσης παρά ενός προβλήματος. (more…)