فقط متون فارسی

فراخوان دانشجویان مترجمی، مترجمان و انجمنهای مترجمی و دانشجویی

Translated from German by Translators for Justice

روز جمعه مورخ 7 ژوئن 2013 راهپیمایی دانشجویان مترجمی، مترجمان و انجمنهای مترجمی و دانشجویی برگزار شد. متن فراخوان این راهپیمایی به شرح زیر است:

انجمن دانشجویان مترجمی ترکیه (TÜÇEB)، اتحادیه مترجمان (Çevbir)، انجمن ترجمه و تریبون ویراستاران به سمت میدان تاکسیم حرکت می کنند. (more…)

ایما بونینو نگرانی خود را از رویدادهای اخیر ترکیه اظهار کرد

12.06.2013
Translated from English by Translators for Justice
منبع متن ایتالیایی: http://www.emmabonino.it/pressreleases/10773
ترکیه/ بونینو: گردهمایی های برنامه ریزی نشده اپوزیسیون
وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: اعتراضات در ترکیه به طور ناگهانی بالا گرفتند. حزب اپوزیسیون نیز به معترضان .پیوست ولی رهبری آنها را به عهده نداشت (more…)

بیانیه جنبش همبستگی تاکسیم، 22 ژوئن 2013

22.06.2013
ترجمه: مترجمان عدالت
منبعhtt://taksimdayanisma.org/:

 “ژوئن ما به تنهایی
برای دنیا حکم یک سال را دارد
چرا که با شدت فزاینده، با آتش فروزان
با دستهای مان، با سرهای مان و با خون سرخمان
نخواهیم گذاشت که پنجه های به خون آغشته ات پنهان شوند
جانباختگان ما گرد هم می آیند
همانند انبوهی از نگهبانان ساحل.”
–          تورگوت اویار

(more…)