Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı’nın bildirisi

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak: http://www7.nationalacademies.org/humanrights/cs/groups/chrsite/documents/webpage/chr_170306.pdf
19 Ocak 2016
Uluslararası Akademiler ve Bilim Toplulukları İnsan Hakları Ağı, dünyanın her yerindeki akademisyenlerin yasal düşünce ve endişelerini barışçıl bir şekilde ifade edebilme hakkını savunup desteklemektedir. İnsan Hakları Ağı’nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler Türkiyeli devlet liderlerinin, bir çok üniversite yetkilisinin, ve bazı hoşgörüsüz bireylerin, sırf Türkiye’nin güney doğusundaki büyük krize yönelik insancıl endişelerini açıkça dile getirdikleri için Türkiyeli meslektaşlarımıza gösterdikleri, gittikçe artan baskıcı ve kışkırtıcı tepkileri sebebiyle büyük tedirginlik ve telaş içindeyiz. Elbette ki, gerekli gördükleri durumlarda hükûmete, anayasaya saygı, tüm vatandaşları için insani standartlara bağlı kalma ve kriz zamanlarında barışçıl çözümlere öncelik verme yükümlülüğünü hatırlatmak Türkiye gibi demokratik bir ülkenin vatandaşlarının, ve özellikle de akademisyenlerinin yurttaşlık görevidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin de “Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar” ifadeleriyle sakladığı haklar karşısında Türkiye hükûmetinin meslektaşlarımıza yönelttiği her türlü tehditi, sahte suçlamaları ve şiddete tahriği kınıyoruz. Ek olarak, Türkiye hükûmetini, yönetime katılarak vatandaşlık görevlerini yerine getiren akademisyenleri tehdit etmekten vazgeçerek vatandaşlarının haklarını korumaya ve ilgilileri kurallara uygun davranmaya davet etmeye -böylece meslektaşlarımıza yöneltilen düşmanca tavrın önüne geçmeye çağırıyoruz.
Arjuna Aluwihare
D. Balasubramarin Edouard Brezin
Martin Chalfie*
Abdallah S. Daar Belita Koiller
Pedro Leon
Henrietta Mensa-Bonsu
Dong-Pil Min
Ida Nicolaisen
John Polanyi*
Ovid Tzeng
İnsan Hakları Ağı’nın “Türkiye’de bilim insanları, mühendisler, ve Tıp doktorları” başlıklı raporunun yazarları:
Carol Corillon
Peter Diamond*
Hans-Peter Zenner
(*Nobel Ödülü sahibi.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s