İşkence Mağdurları için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi: Türkiye, insan hakları savunucularının derhal tam korumasını sağlamalıdır

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.irct.org/media-and-resources/irct-news/show-news.aspx?PID=13767&Action=1&NewsId=4015

28-01-2016

IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims; İşkence Mağdurları için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi) yakın zamanda 20 üniversite akademisyeninin göz altına alınmasıyla ilgili derin endişesini beyan eder. Göz altına alınanlar arasında, IRCT’nin Türkiye’deki merkezi Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) yönetim kurulunda olan ve işkence ile kötü muamelenin adli tıp açısından belgelendirilmesi konusunda ileri gelen uzmanlardan biri olan Dr. Ümit Biçer de bulunmaktadır.Gözaltıların, Türkiye’de belirli bölgelerdeki insan hakları ihlallerini ve yargısız infazları beraberinde getiren sokağa çıkma yasaklarının sona erdirilmesi için Türkiye ve yurt dışından 1128 akademisyenin imza verdiği ortak bildiriye karşılık gerçekleştirildiği iddia edilmiştir.

Tutuklanan bireyler salıverilirken, bu bireyler ve diğer imzacılara idari ve adli soruşturmalar açılmıştır. Bu imzacılara İHV’nin kurucu üyelerinden olup, işkence ve kötü muamelenin adli açıdan belgelenmesinde bir başka öncü uzman olan Dr. Şebnem Korur da dâhildir. IRCT, bu durumun ifade özgürlüğüne ve ülkedeki birlikteliğe olduğu kadar insan hakları savunucularının özgürce çalışmalarına da oldukça olumsuz bir etkisi olacağı korkusunu taşımaktadır.

IRCT’nin Genel Sekreteri Victor Madrigal-Borloz, “IRCT’de, üyelerimizin önemli işlerini yapmalarının, sağlık uzmanlarının işkence mağdurlarına rehabilitasyon hizmeti sağlamalarının ve insan hakları savunucularının mağdurların haklarına sahip çıkarak onları desteklemelerinin nasıl engellendiğini her gün görüyoruz. Dr. Biçer ve Dr. Korur’u yurt içinde ve yurt dışındaki işkence ve kötü muameleyi belgeleme çalışmalarına önemli katkılar sağlamış olan, öne çıkan profesyoneller olarak tanıyoruz. Türkiye hükümetini, Dr. Biçer ile Dr. Korur’un ve diğer insan hakları savunucularının mühim çalışmalarının keyfi tutuklamalar ve temelsiz idari veya adli soruşturmalar ile engellenmemesini sağlamaya çağırıyoruz,” şeklinde bir açıklama yaptı.

IRCT, BM İnsan Hakları Konseyi’nin Türkiye’deki mevcut durumla ilgili bir soruşturma yapması konusunda yakın zamanda yurt içi ve yurt dışından STK’ların yapmış olduğu çağrıya katılmıştır. IRCT, mevcut durumu yerel ortakları aracılığıyla izlemeye devam edecek ve uluslararası komitenin layıkıyla bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s