Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nden Recep Tayyip Erdoğan’a mektup

İngilizce’den çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.apsanet.org/Portals/54/goverance/APSA%20LETTER%20ERDOGAN%201.18.16.pdf

18 Ocak 2016

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 06689 Çankaya, Ankara Türkiye
E-posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Amerikan Siyaset Bilimi Derneği adına, bu mektubu Türkiye’nin güneydoğusundaki hükümet politikalarına dair bir bildiriyi imzalayan Türk akademisyenlerine yönelik tutuklama ve cezai soruşturmaları kapsayan cezalandırıcı tedbirlere dair aktarılanlardan duyduğumuz korku ve derin endişeyi dile getirmek üzere yazıyoruz. Sizden talebimiz bu bildirinin imzacılarına karşı alınan tedbirlerin sonlandırılması, Türkiye’de bulunan araştırmacıların güvenlik ve esenliğinin sağlanması, akademik özgürlüğün Türkiye’de yüksek öğrenime bağlılığın bir bileşeni olarak taahhüt edilmesidir.

Amerikan Siyaset Bilimi Derneği ABD’de ve diğer ülkelerde görev yapmakta olan 13.000’den fazla siyaset bilimi akademisyeni ve öğrencisini temsil eden bilimsel bir dernektir. Üyelerimiz arasında Türkiye’de yaşayan araştırmacıların yanı sıra Türkiye siyaseti araştırmacıları da bulunmaktadır.

Basın yoluyla aktarıldığı üzere biliyoruz ki Türkiye hükûmeti yetkilileri ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), siyaset ve siyaset bilimi araştırmacılarını da kapsayan 1000’den fazla imzacının barış bildirisine şiddetle karşı çıkmışlardır. Buna ilaveten biliyoruz ki Türkiye’deki yetkililer bu bildiriyi terörü desteklemekle ilişkilendirmiş ve 27 imzacı cuma sabahı Türkiye polisi tarafından tutuklanarak bir gün süreyle göz altında tutulmuştur. Raporlar ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk kurumlarına hakaret, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “terör örgütü propagandası” suçlarından imzacılar hakkında başlatılan cezai soruşturmaların devam ettiğini belirtmektedir. Ayrıca, YÖK’ün 12 Ocak tarihli bildirisini takip eden süreçte pek çok üniversitenin imzacılar hakkında soruşturma başlattığını ve birçok akademisyenin cezai işlemler ile karşı karşıya bırakıldığını görüyoruz.

Elimizde yeni (veya farklı yönde) bir bilgi olmadığından dolayı, bütün bu tutumlardan görebildiğimiz şey, akademisyenlerin mesleki yetkinlikleri dahilindeki ifadeleri de kapsayan koruma altındaki ifade özgürlükleri karşısında bir ceza niteliği taşımakta olduğudur. Bu tür yorumlara karşılık başlatılan işten çıkarmalar, göz altılar ve cezai soruşturmalar, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi de dahil olmak üzere uluslararası ölçekte tanınan akademik özgürlük ve ifade özgürlüğünü barışçıl yollardan kullanan akademisyenlere karşı bir misilleme yapıldığını gösterir. Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, tıpkı Türkiye’nin kendi Anayasası gibi, vatandaşların ifade özgürlüklerinin hükümetler tarafından korunmasını gerektirir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüğü
koruma yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli bütün adımları atmaya, imzacıların cezalandırılması konusundaki bütün tedbirleri sonlandırmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, imzacıların aleni fiziksel zarar tehditlerine karşı korunacağına dair hükümetten teminat talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Jennifer Hochschild
Başkan

David A. Lake
Gelecek Dönem Başkanı

Rodney Hero
Geçen Dönem Başkanı

Steven Rathgeb Smith
Yürütme Müdürü

 

Muhattablar:

Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı
06669 Kızılay
Ankara, Türkiye
Faks: +90 312 419 3370

John F. Kerry
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı
U.S. Department of State 2201
C Street NW Washington, DC 20520

Büyükelçi Serdar Kılıç
Türkiye’nin ABD Büyükelçisi

2525 Massachusetts Avenue, N.W. Washington,
D.C. 20008
Faks: 202‐612‐6744
E-posta: embassy.washingtondc@mfa.gov.tr

Büyükelçi John Bass
Amerika Büyükelçiliği, Ankara
110 Atatürk Blvd.
Kavaklıdere, 06100 Ankara, Türkiye
Faks: (90‐312) 467‐0019
E-posta: webmasterankara@state.gov
Ms. Victoria Nuland
Yakın Doğu Politikaları Müsteşar Yardımcısı

ABD Dışişleri Bakanlığı
Faks: 202‐736‐4462

Sayın Zeid Ra’ad Al Hussein
Birlesmis Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri

Palais des Nations, CH‐1211 Cenevre 10, İsviçre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s