Türkiye’de Akademik Özgürlüğe ilişkin NEPS açıklaması

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: http://www.europeanpeacescientists.org/statement.html

21 Ocak 2016

NEPS (Network of European Peace Scientists; Avrupa Barış Bilim İnsanları Ağı), Türkiye’deki akademik özgürlüklerin mevcut durumu konusunda endişe duymaktadır. NEPS, STK olarak iç politika ya da “Barış İçin Akademisyen”lerin metni konusunda bir görüş açıklamasında bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çatışma ve barış alanındaki bilimsel çalışmalarda akademik özgürlüklere bağlı bir STK olarak, akademisyenlerin düşüncelerini herhangi bir baskıya maruz kalmadan açıklayabilmesinin elzem olduğuna inanmakta ve Türkiye hükûmetini akademik özgürlükleri korumaya ve akademisyenlerin yargılanmasını, baskıya maruz kalmasını önlemeye çağırmaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s