Avrupa Siyasal Araştırmalar Konsorsiyum’u YÖK’e ve hükümete sesleniyor

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: https://ecpr.eu/News/Default.aspx

21 Ocak 2016

Avrupa Siyasal Araştırmalar Konsorsiyum’u (ECPR) geçtiğimiz günlerde Türkiye’de akademik özgürlük ihlalleri konusunda, ciddi kaygı nedeni olan, haberler (genel kaynaklar ve Türkiye’de ECPR üyesi olan kurumlardan) almıştır. Bu haberlerde, diğer konuların yanı sıra, Türkiye’de akademisyenlerin, barışçıl ve meşru bir şekilde kişisel siyasi görüşlerini dile getirmiş olmaları nedeniyle işlerinden atılmalarından da bahsedilmektedir. ECPR akademik siyasal araştırmaların geliştirilmesini misyon edinmiş mesleki bir organizasyondur ve üç yüzden fazla üniversitenin ilgili bölümleri ECPR üyesidirler. Bu özelliğiyle ECPR Türkiye’nin iç siyaseti ve en son tartışmalara yol açan akademisyenler bildirisi hakkında bir pozisyon almamaktadır. Ancak, ECPR akademik özgürlükler tehlike altında olduğunda konuşabilir ve konuşmalıdır. Akademik özgürlükler, siyaset bilimcileri için, diğer disiplinlerdeki akademisyenler kadar, hatta daha yaşamsaldır ve siyaset bilimcileri vatandaşlar olarak kişisel görüşlerini dile getirdiklerinden dolayı akademik çalışma hayatlarında tepkilerle karşılaştıkları ölçüde akademik özgürlükler açıkça tehlike altında demektir. Türkiye’deki siyasi otoriteleri ve YÖK’ü siyaset bilimcilerin ve diğer akademisyenlerin araştırmalarını kendilerinin siyasi görüşlerinden bağımsız olarak hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s