Amerikan Antropoloji Derneği’nden Destek Mektubu

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: https://drive.google.com/file/d/0BzhvpYJeqrbQaVh2M3dXYUg5aEU/view

17 Ocak 2016

Başbakan Ahmet Davutoğlu

Başbakanlık Makamı /06573 Ankara, Türkiye

Faks: +90 312 417 04 76; +90 312 403 62 82; +90 312 422 26 67

Amerikan Antropoloji Derneği (AAA) İnsan Hakları Komisyonu (CfHR) üyeleri olarak bu mektubu derin endişemizi dile getirmek üzere kaleme alıyoruz. Raporlara göre Türk hükümetinin Barış için Akademisyenleri kamu önünde eleştirisi Türkiye genelinde akademisyenlerin hem hükümet kanalıyla hem de siyasal ve mesleki kanallardan baskı altına alınmasına yol açmıştır.

Kürtlere karşı yürütülen devlet şiddetine son verilmesi ve barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını talep eden bu dilekçenin imzacıları arasında pek çok antropologun olduğunu görüyoruz. Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu ve danıştay başsavcılarının bu dilekçenin imzacıları hakkında terörü desteklemekten soruşturma başlattığını ve imzacıların vatan hainliğine varan suçlamalarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dahası, bu mektup kaleme alınırken yayınlanan raporlar 27’den fazla akademisyenin gözaltına alındığını gösteriyor. Aktarıldığı üzere bazı üniversiteler dilekçeyi imzalayan öğretim üyelerini işten çıkarmakta ya da imzacılar hakkında çeşitli cezai işlemler başlatmaktadır. Biliyoruz ki ülke genelinde akademisyenlere yönelik korkutma ve yıldırma atmosferi büyüyor ve şiddet çağrısına kadar varan tehditler artıyor.

 

Bu eylemler hem temel insan haklarını hem de akademik özgürlüğü ihlal etmektedir. Bu eylemler akademisyenlerin araştırmalarını yürütmelerine ve üniversite ile ilgili diğer görevlerini yerine getirmelerine engel olmaktadır. Daha da önemlisi, bu eylemler, Türkiye’nin de taraf olduğu Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin birçok maddesini, özellikle de ifade ve vicdan özgürlüğü haklarını açıkça ihlal etmektedir.

 

Derneğimiz, meslektaşlarımızın hakları da dahil olmak üzere dünya çapında yaşanan insan hakları ihlalleriyle uzun süredir ilgilenmektedir. Akademik özgürlüğe saygı, temel insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve uygulanması sorumluluğundan ayrıştırılamaz. Sözü edilen akademisyenlere karşı alınan baskıcı önlemler, Türk akademisyenleri ile Amerika ve Avrupa kurumları ve akademisyenleri arasında kurulacak uluslararası işbirliğini de olumsuz yönde etkileyecek, Türkiye’de yapılan sosyal bilim araştırmalarını dünyanın geri kalanından koparacaktır.

 

Hükümetinizin, Barış Dilekçesine imzacı olan akademisyenlere karşı yürütülen cezalandırıcı tüm eylemlere son vermesini ve Türkiye’nin hukuki olarak yükümlü bulunduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin yanı sıra tüm demokratik toplumların temelinde yatan akademik özgürlüğün ilkelerine de uymasını talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

Dr. Jennifer Burrell,
Dr. Tricia Redeker Hepner,
Dr. Jaymelee Kim,
Dr. Benjamin Lawrance,
Dr. Rebekah Park,
Dr. Kathleen Riley,
Dr. Alayne Unterberger,

 

Muhattaplar:

 • John Kerry, ABD Dışişleri Bakanı
 • Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
 • İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
 • Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı
 • Yekta Saraç, Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı
 • İhsan Sabuncuoğlu, Rektör, Abdullah Gül Üniversitesi
 • Hüseyin Akan, Rektör, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ramazan Kaplan, Rektör, Bartın Üniversitesi
 • Mustafa İnal, Rektör, Akdeniz Üniversitesi
 • Hayri Coşkun, Rektör, Abant Izzet Baysal Üniversitesi
 • Faruk Kocacık, Rektör, Cumhuriyet Üniversitesi
 • Murat Tuncer, Rektör, Hacettepe Üniversitesi
 • Nigar Demircan Çakar, Rektör, Düzce Üniversitesi
 • Ebubekir Ceylan, Rektör, Hakkari Üniversitesi
 • Barbara Lochbihler, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu Başkan Yardımcısı
 • Monika Kacinskiene, Federica Mogherini Bakanlar Kurulu Üyesi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
 • Johannes Hahn, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakelerinden Sorumlu Üye
 • Nils Muižnieks, Avrupa Konseyi İnsan Haklarından Sorumlu Üye

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s