Studenci w Petersburgu wypowiadają się przeciwko „ideologicznemu praniu mózgu”

27.01.2014
Przetłumaczone z języka niemieckiego przez Translators for Justice

Źródło: http://www.hro.org/node/17976/https://translateforjustice.com/2013/11/22/studenten-in-st-petersburg-sprachen-sich-gegen-ideologische-gehirnwasche-bei-jugendlichen-aus/

Rosyjskie zrzeszenie studentów (RZS) jest przeciwko założeniu tak zwanej Rady do prac ideologicznych ze studentami. Przedstawiciele RZS twierdzą, że rada „w celu prac ideologicznych” powstała w celu zwalczania „nieodpowiedniego myślenia studentów oraz studenckich inicjatyw które są nie zgodne z zarządem uniwersytetu”.

Reprezentanci zrzeszenia oznajmili w Petersburgu, że nie mogą pozwolić na powrót stosowania ideologicznej propagandy wśród młodzieży. Agencja prasowa Rosbalt1 otrzymała następująca wypowiedz od RZS: „Ta rada jest potrzebna do tego by wyprać młodzieży mózg. Tworzenie organów w celu nadzorowania opinii jest niedozwolone i niebezpieczne dla społeczeństwa. Bez wątpienia, rada została utworzona w celu zapobiegania możliwych niepokojów społecznych inicjowanych przez najmniej stabilną z grup społecznych, studentów. Oraz by otrzymać zgodę studentów na wszelkie przedsięwzięcia uniwersyteckiego zarządu i rządu”.

W związku z ta sytuacją studenci zażądali od ministerstwa edukacji Federacji Rosji i Radę Rektor Szkół Wyższych w Petersburgu aby „natychmiast odwołać decyzję utworzenia rady oraz pozbawienia wszystkich inicjatorów ich stanowisk”.

Wszystkie szkoły wyższe w Petersburgu zostały wezwane do ustalenia osoby odpowiedzialnej za pracę ideologiczne na każdej uczelni oraz do przedłożenia radzie propozycji rozplanowania zajęć ideologicznych ze studentami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s