Coetzee, Grunberg, Liao Gözetime Karşı Seslerini Yükseltiyorlar

17.01.2014
İngilizce’den çeviren Translators for Justice
Kaynak: http://www.pen-international.org/newsitems/coetzee-grunberg-liao-speak-out-against-surveillance/

PEN Amerika Merkezi, bugün Başkan Obama’nın açıkladığı gözetim reformuna ilişkin önlemler konusunda derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Nobel ödüllü JM Coetzee, ödüllü Hollandalı romancı Arnon Grunberg ve sürgündeki Çinli yazar Liao Yiwu’yu destekliyor. Yazarlar Obama’nın duyurduğu önlemlerin yetersiz olduğunu ve gözetim ağının geleceğini Kongre ve Adalet Bakanlığı’nın kontrolüne bıraktığını dile getirmişlerdi. Dünyanın en önemli insan hakları ve edebiyat örgütü olan PEN özellikle Başkanın, özel hayatın gizliliği ilkesi olmadan sanatlarını ve yaşamlarını sürdürmekte zorlanacak olan ABD’deki ve yurtdışındaki yazarların kaygılarını giderememiş olmasına dikkat çekiyor.

PEN Amerika Merkezi yöneticisi Suzanne Nossel, “Başkanın bugünkü açıklaması, özel haberleşme verilerinin gözetim altında tutulup toplanmasıyla zayıflayan mahremiyet ve ifade özgürlüğü hakkının geleceği konusundaki önemli soruları cevapsız bırakmıştır” dedi.

PEN Kasım 2013’te yazarların Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) gözetimi sonucunda otosansür uygulamaya başladıklarının ilk somut kanıtlarını ortaya koyan Chilling Effects (Gözdağının Sonuçları) isimli bir belge yayınlamıştı: “Eğer yazarlar, aydınlar ve sıradan bireyler, yayınlanmamış sözlerinin bir gün kendilerine karşı kullanılmasından endişe duymaksızın hayal kurma, düşüncelerini savunma ve tartışma özgürlüğünden yoksun kalırlarsa, bu durum bütün dünya için bir kayıp olur.”

Başkanın reformları yurtdışındaki bireyleri izlemekte kullanılan üç temel yetki kaynağından şu ikisine dair hiçbir değişiklik önermiyor: esnek bir şekilde tanımlanmış olan “yabancı istihbarat bilgileri”nin gözetimi için neredeyse sınırsız yetki tanıyan Dış İstihbarat Gözetleme Yasası’nın (FISA) 702. bölümü ve Başkana kongre veya mahkeme izni olmaksızın geniş kapsamlı bir gözetim yürütme yetkisi tanıyan 12333 sayılı Başkanlık Emri.

Başkanın üçüncü temel yetki kaynağı olan Yurtseverlik Yasası’nın 215. bölümüne dair önerdiği değişikliklerse etkili olabilir; ancak bu etkiyi sağlayacak yetki, gelecekte yayınlanacak olan ve hiçbir sağlam güvence sunmayan raporlar, teklifler ve mevzuata teslim edilmiş durumda.

Hollandalı romancı Arnon Grunberg “İyi bir hükümetin, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli olan gözetim ile endüstriyel casusluk ve anlamsızca diğer insanların hayatlarını gözetlemek arasındaki farkı bilmesi gerekir. NSA’nın ise bunun farkında olup olmadığı tartışmaya açıktır” dedi.

Başkan Obama’nın yabancı liderlerin haberleşmelerine yönelik reformlarla ilgili duyurusu ABD dışında olan sıradan vatandaşlara hiçbir koruma sağlamıyor. Gizlilik Yasası’nın kapsamının genişletilmesi bile ABD vatandaşı olmayan kişilere hiçbir yasal başvuru hakkı tanımıyor.

2003 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi J.M. Coetzee, “Kitlesel ve hedefi belirsiz gözetim uygulamaları, sayısız uluslararası sözleşmeyle dünya genelinde güvence altına alınmış olan yaratım özgürlüklerine bariz bir saldırıdır” dedi.

“Yasal işlem ya da incelemeye tabi olmayan gözetim uygulamalarının ‘kişinin siyasi görüşleri ya da dinsel inançları’nı hedef almayacağı yönündeki iddialar inandırıcı olamıyor.” Nossel “Başkan NSA’nın gözetim programını yeniden şekillendirdi. ABD’nin dünya çapında ifade özgürlüğünü savunan ve muhaliflere yol gösteren konumunu yitirmeyeceğinin garantisini vermek artık kongre ve mahkemelere kalmıştır” dedi.

Sürgündeki Çinli şair Liao Yiwu da umudunu yitirmiş olduğunu dile getirdi: “Hayatımın büyük kısmını Çin hükümetinin aralıksız gözetimi altında geçirdim. Batıya kaçma nedenim, yurttaşların ifade özgürlüğünü güvence altına alan özgür bir toplum vaadiydi. Ama görünen o ki yanılmışım.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s