Japon hükümetinin ‘Devlet Sırlarına ilişkin yasa tasarısı’ hakkında Uluslararası PEN’in başkanı John Ralston Saul’ün yaptığı açıklama

Kasım 2013
İngilizceden çeviren: Translators for Justice
Kaynak: http://www.pen-international.org/newsitems/statement-on-the-japanese-governments-designated-secrets-bill-by-john-ralston-saul-pen-international-president/

Uluslararası PEN başkanının açıklaması:

Hükümetlerin çok az bilgiyi sır kapsamına alması gerekir çünkü yurttaşların pek çok konuda bilgi edinme hakkı vardır. Yurttaşlar bu bilgilere, toplumsal görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyarlar. Ancak bizler, dünyanın pek çok yerinde hükümetlerin ve kamu görevlilerinin, eylemlerini gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştığına, devlet sırlarının sayısının giderek arttığına tanık oluyoruz. Bu güvenlik takıntısı bugün Japonya’da, Amerika kıtasında da ve Avrupa’da çok yaygın, ancak bu kadar yaygın olması, yerinde bir uygulama olduğu anlamına gelmiyor. Demokrasiler şu üç şey üzerine kuruludur: yurttaşlar, ifade özgürlüğü ve şeffaf yönetim. Her demokrasi kendine özgü olsa da bu üçü bütün demokrasilerin ortak özellikleridir. Bu üç maddeden birine zarar verilmesi, demokrasiye de zarar verir. Devlet çok fazla bilgiyi sır kapsamına aldığında, yurttaşlarını bu bilgileri farklı yollardan öğrenmeye zorlar. Suç, farklı yollar arayanlarda değil, şeffaf yönetime zarar verenlerdedir.

Japon hükümetinin ‘Devlet Sırlarına ilişkin yasa tasarısı’ devletin ihtiyaçları, gerçek sırlar veya kamu yararının korunması ile ilgili değildir. Öyle gözüküyor ki, siyasetçiler ve kamu çalışanları şişirilmiş bir gizlilik fikri ve histeriye varan bir güvenlik takıntısının arkasına saklanarak sadece daha fazla güç sahibi olmak için halkın bilgi edinme hakkını ve konuşma özgürlüğünü yok saymaktadırlar.

*********************************************************************************

Büyük bir endişe içinde Japonya’da ifade özgürlüğü hakkının bilinçli olarak kısıtlanacağına dair haberler aldım. Bu, dünya devletlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen BM insan hakları beyannamesine yönelik tehlikelibir saldırı olarak görülebilir. . Aslında bu tür saldırılar 11 Eylül sonrası ABD tarafından başlatıldı, onu birkaç ülke daha takip etti, ancak Japonya’nın da bu kervana katılması beni gerçekten çok şaşırttı. Dar görüşlü hükümet tarafından Japonya ulusuna dayatılan bu düzenlemeleri durdurmak için Japonya Pen tarafından başlatılan kampanyayı tüm kalbimle destekliyorum.

Eugene Schoulgin
Yazar
Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı

*********************************************************************************

İfade özgürlüğü hükümetlerin elinde oyuncak olacak bir şey değil, aksine hükümetlerin anayasayla güvence altına alması gereken bir insan hakkıdır . Bütün vatandaşların okuma-yazma ve bilgi ve haber edinme hakkı güvence altına alınmalıdır.

Japonya’nın ‘Devlet Sırlarına ilişkin yasa tasarısı’ sadece yazarları ve gazetecileri işlerini yaptıkları için cezalandırmakla tehdit etmekle kalmıyor aynı zamanda bütün yurttaşların haklarını ellerinden alıyor. Belirtildiği gibi, bu yasa tasarısı otosansür ve belirsizlik ortamı yaratacaktır.

Marian Botsford Fraser
Uluslararası PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s