Węgry: Sytuacja uchodźców zaostrza się coraz bardziej

25.10.2013
Przetłumaczone z języka niemieckiego przez Translators for Justice
Źródło: http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/ungarn_lage_von_fluechtlingen_verschaerft_sich_zunehmend/

Stowarzyszenia PRO ASYL i bordermonitoring.eu przedstawiają raport dotyczący sytuacji uchodźców na Węgrzech.
Należy natychmiast zatrzymać deportacje uchodźców do Węgier.

Raport o sytuacji uchodźców na Węgrzech, który został dziś opublikowany przez PRO ASYL i bordermonitoring.eu, pokazuje wciąż istniejące, a nawet pogarszające się braki w tamtejszym systemie przyjmowania azylantów. Raport dotyczący sytuacji uchodźców na Węgrzech aktualizuje wyniki dochodzenia z roku 2012 oraz krytykuje w szczególny sposób prawnie wątpliwe aresztowania oraz zagrożenie maltretowania więźniów przez strażników więziennych. Wyniki najnowszych dochodzeń potwierdzają również następujące braki w wegierskim systemie azylowym:

Bezdomność oraz brak opieki medycznej: Dotyczy również osób, które uzyskały status uchodźcy. Potwierdzają to zeznania uchodźców, którzy po sześciu miesiącach w tak zwanym „Pre Integration Camp” w Bisce mieli zostać wyrzuceni na ulicę. Zasadniczo pomoc finansowa, która jest oferowana bezpośrednio po pobycie w Bisce nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania. Ponadto wypłata wspomagającego świadczenia powiązana jest najczęściej z niemożliwymi do spełnienia warunkami. Dostęp do dostatecznej opieki medycznej uwarunkowany jest stałym miejscem zamieszkania. Możliwość skorzystania z noclegów dla bezdomnych jest niemal niemożliwa dla uchodźców, szczególnie rodzin z dziećmi. Rząd Viktora Orbana na Węgrzech traktuje bezdomnych jak przestępców: nocowanie poza domem może zostać ukarane karą grzywny lub karą pozbawienia wolności.

Bezprawne aresztowania: Na skótek rzekomego dopasowania prawa węgierskiego do norm Unii Europejskiej dotyczących przyjęć uchodźców, od 1 lipca 2013 roku weszły w życie zmiany prawne, które przewidują znaczne rozszerzenie podstaw do aresztowania. Nowe prawo będzie można zastosować w przypadku prawie każdego uchodźca poszukującego azylu. W takiej sytuacji nawet „utrudnienie postępowania azylowego” zostanie uznane za podstawę do aresztowania. Ten przepis prawny w szczególnym stopniu dotknie najprawdopodobniej osoby odsyłane do Węgier na podstawie dyrektywy z Dublina nie posiadające uprawnienia do pobytu, ponieważ zarzucać się im będzie utrudnianie własnego postępowania azylowego przez dalszą emigrację.

Brak środków prawnych: Węgierskie prawo nie przewiduje indywidualnych środków prawnych przeciwko przetrzymywaniu aresztantów. Sprawdzanie zgodności z prawem przetrzymywania osób aresztowanych następuje jedynie w 60 dniowych odstępach czasu. W latach 2011 i 2012 Sąd zdecydował się zakończyć areszt w trzech przypadkach na 5000 sprawdzanych, zostało to niedawno skrytykowane przez UN Working Group on Arbitrary Detention.

Krytyczne warunki zakwaterowania: liczba wniosków o azyl wzrosła z 2.200 w roku 2012 do 12.000 już w pierwszej połowie 2013 roku. W ostatnim czasie około 7.000 szukających azylu wyemigrowało z Węgier do innych państw Unii Europejskiej z powodu uciążliwych warunków panujących w obozach dla uchodźców. Sytuacja ta spowoduje przypuszczalnie znaczący wzrost liczby osób ubiegających się o azyl odsyłanych z powrotem do Węgier zgodnie z dyrektywą z Dublina. Jeśli faktycznie dojdzie do deportacji uchodźców, doprowadzi to najprawdopodobniej do ostatecznego załamania się już i tak przeciążonego węgierskiego systemu przyjmowania azylantów. Już na chwilę obecną możliwości placówek dla azylantów wyczerpały się, uchodźcy zostali tymczasowo zakwaterowani w namiotach i salach gimnastycznych.

Niedostateczna ochrona przed atakami ze strony rasistów: Neofaszystowska partia Jobbik (Ruch na rzecz lepszych Węgier) organizowała protesty przeciwko uchodźcom. W maju tego roku w Debrecen doszło miedzy innymi do pochodu z pochodniami, którego celem było doprowadzenie do zamknięcia tamtejszej placówki odpowiedzialnej za przyjmowanie nowych uchodźców. W innych miejscowościach również doszło do masowych protestów na tle rasistowskim.

Z uwagi na przedstawione powyżej tendencje organizacje takie jak PRO ASYL oraz bordemonitoring.eu postulują o tymczasowe zaprzestanie deportacji (zgodnych z dyrektywą z Dublina) uchodźców do Węgier. W takich przypadkach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec powinno zalecać urzędowi federalnemu odpowiedzialnemu za konkretny przypadek, skorzystanie z odpowiednich przepisów prawnych*, tak aby zainteresowani mogli ubiegać się o azyl w Niemczech.

PRO ASYL oraz bordmonitoring.eu domagają się od Komisji Europejskiej zapoznania się z wadami w systemie przyjmowania uchodźców oraz wynikającym z nich łamaniem praw człowieka do którego dochodzi na co dzień na Węgrzech. W związku z tym Komisja Europejska powinna wdrożyć przeciwko Węgrom dochodzenie w sprawie łamania prawa unijnego. Unia Europejska musi wywrzeć presję na rządzie Węgier, aby zmienił on zasadniczo swoją politykę wobec uchodźców.

__

* Na podstawie artykułu 3 rozporządenia z Dublina (Nr. 343/2003) każde Panstwo Członkowskie może rozpatrzyć wniosek o udzielenie azylu wniesiony do niego przez obywatela państwa trzeciego, nawet jeśli nie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie takiego wniosku na podstawie kryteriów ustanowionych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. W takim przypadku to Państwo Członkowskie staje się odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl i przyjmuje zobowiązania związane z odpowiedzialnością.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s