Haitili Kolera Mağdurlarından Birleşmiş Milletler’e İhmal Davası

09.10.2013
İngilizce’den çeviren Translators for Justice
Kaynak: http://www.nlginternational.org/index.php ve http://www.nlginternational.org/news/article.php?nid=560

Uluslararası Avukatlar Ofisi (BAI – Bureau des Avocats Internationaux), Haiti Adalet ve Demokrasi Enstitüsü (IJDH – Institute for Justice and Democracy in Haiti) ve Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzelli-Pratt (KKWT) medeni haklar hukuk bürosundan bir grup avukat Haiti’deki ölümcül kolera salgını mağdurları adına Birleşmiş Milletler’e toplu dava açtıklarını bugün duyurdular.

BM’nin Haiti’nin en önemli nehrine koleralı insan atığı akıttığı 2010 Ekiminden itibaren 8,300’ü aşkın insan koleradan öldü, 650,000’den fazla kişi bu hastalığa yakalandı ve her geçen yıl yaklaşık 1,000 Haitili bu hastalığa bağlı olarak yaşamını yitiriyor.
Uluslararası Avukatlar Ofisi müdürü Av. Mario Joseph, Martin Ennals İnsan Hakları Ödülü finalisti olarak davetli olduğu Cenevre’deki konuşmasında şunları söyledi: “Bu davanın açılması gerek Haiti meselesinde adaletin yerini bulması açısından gerekse geçmişte kolera mağduru olmuş veya hâlâ mağduriyeti devam eden bütün insanlar açısından son derece önemli bir adımdır.” Mario Joseph davanın müşterek vekillerindendir ve 2011’den bu yana kolera mağdurlarına adalet sağlamak için sürdürülen mücadelenin başını çekmektedir.

Bu davanın davacıları aile bireylerini koleradan dolayı yitirmiş ya da koleraya yakalanmış ancak hayati tehlike arz eden bu hastalığı atlatıp hayatta kalabilmiş beş Haitili veya Haitili-Amerikalı’dır. Davacılar, söz konusu davanın bir toplu dava olarak kabul edilmesi, böylelikle davacıların koleradan ölen ya da sağlığını yitiren yüz binlerce Haitili ve Haitili-Amerikalı insanı temsil etme ve bu insanların acısını dindirme hakkını elde etmesi yönünde mahkemeden talepte bulunuyorlar.

Haiti Adalet ve Demokrasi Enstitüsü direktörü ve davacıların müşterek avukatı Brian Concannon şu ifadeleri kullandı: “Davacılar, koleranın neden olduğu, tarifi imkânsız acılar çekmekteler ve hastalığa yeniden yakalanma ihtimalinin bilincinde olarak yaşamak zorundalar. Meseleyi mahkemeye taşımaya ve yaşamlarını idame ettirmeleri için hem gördükleri zararın tazminini hem de temiz su tedariğini talep etmeye hakları var.”

Bugün New York Güney Bölgesi federal mahkemesinde açılan davanın 67 sayfalık dilekçesinde, taksirli temizlik ve atık imha uygulamalarının bölge nüfusuna tehdit oluşturma riskinin çok yüksek olduğu hususunu BM’in bildiğine ya da bilmesi gerektiğine, ayrıca, BM’nin bu riski kasten göz ardı ederek söz konusu salgını tetiklediğine ilişkin kanıtlara ayrıntılı olarak yer veriliyor. Davacılar bedensel zarar, ihmal sonucu ölüme sebebiyet, manevi zarar, doğal kaynakların ve kişisel mülklerin kullanımının engellenmesi ve sözleşme ihlâli sonucu maruz kaldıkları zararların tazminini istiyorlar.

KKWT medeni haklar vekili ve davanın müşterek avukatı Ira Kurzban ise şu ifadeleri kullandı: “BM’nin, mahkemenin davayı görmesinin yetki sınırları içerisinde olmadığını ileri süreceğini ve mağdurların sunduğu kanıtlara karşılık vermekten kaçınacağını öngörmekteyiz. Bu engel karşısında hazırlıklıyız ve mağdurların mahkemeye erişim haklarının olması ve bu hakkın gözeltilmesinin zorunluluğu sebebiyle mahkemenin davaya devam edilmesi yönünde karar vereceğine inanıyoruz.”

BM, uluslararası anlaşmaların yasal bağlayıcılığı dolayısıyla, yürüttüğü faaliyetlerden zarar gören insanlara tazminat ödemek veya taleplerini dile getirecekleri hakkaniyete dayalı bir forum gerçekleştirmek zorundadır; ancak, örgüt bu zorunluluğa uygun davranmamaktadır. Kasım 2011’de BAI, IJDH ve KKWT, kolera mağduru 5,000 Haitili adına, çözüm yolları bulunması ve konuyla ilgili bir komisyon kurulması talebiyle BM’ye dava açtı.

BM, öne sürülen iddiaları Şubat 2013’te redderek, bu iddiaların “ele alınabilir olmadığını” çünkü ele alınmaları durumunda “siyasi meselelerin ve politikaların gözden geçirilmesinin gerekeceğini” iddia etti. BM’nin, sorumluluğu reddetmek, basının bilgi almasını engellemek ve kolera mağdurları ya da bu mağdurların avukatlarıyla görüşmeyi reddetmek suretiyle davayı ele alması sert eleştirilere hedef oldu.

Kolera davasına ilişkin daha fazla bilgi için http://www.ijdh.org.cholera/cholera-resources/ adresini ziyaret edin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s