Almanya’daki İnsan Ticareti

18.10.2013
Almancadan çeviren: Translators for Justice
Kaynak: http://www.taz.de/Menschenhandel-in-Deutschland/!125729/

Sahte Vaatlerle Kandırıldı

Almanya’da çok sayıda kölelik ve insan ticareti mağduru var. Bunun önüme geçmek için bir konvansiyon imzalandı, ancak uygulanmıyor.

BERLIN taz – Ona aylık 800 Euro maaş sözü verilmişti. Ancak genç kadın, Kasım 2008’de Ekvador’dan Hamburg’da bir çiftin evinde yardımcı olarak çalışmaya geldikten sonra aldatıldığını anladı. Şimdi 22 yaşında olan kadın, kendisine vaat edilen maaş yerine bütün bir yıl için yalnızca 119,45 Euro alabildi.

Dava halen Hamburg Sulh Mahkemesinde görülüyor, genç kadını çalıştıran çift başka şeylerin yanı sıra sömürü niteliğinde insan ticareti yapmakla suçlanıyor. Peki bu, benzeri olmayan bir vaka mı?
Berlin’deki Alman İnsan Hakları Enstitüsü (DIM) bunun böyle olmadığını söylüyor. Enstütünün İnsan Hakları Politikası Bölümü Başkanı Petra Follmar-Otto, “İnsan ticareti ve emek sömürüsünün ülkede her gün yaşaanan bir sorun” olduğu görüşünde. Bir lobi kuruluşu olan Enstitü, İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Günü’nde bu duruma dikkat çekti.

Polisin suç istatistiklerine göre 2011 yılında 640 kadın ve erkek insan ticareti ve bunu takiben fuhuşa zorlanmaktan mağdur olmuş. 32 kişi Almanya’ya, burada iş güçlerinin sömürülmesi amacıyla, zorla ya da kandırılarak getirilmiş. Rapor edilmemiş olaylar da düşünüldüğünde bu sayı daha yüksek olacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre (ILO), Avrupa Birliği ülkelerinde “modern köle” sayılabilecek 880 bin insan var. Bu insanlar aşırı düşük ücretler karşılığında çalışıyor, içler acısı koşullarda ve her tür korumadan yoksun olarak yaşıyor. Kimileri alıkonuluyor.

Bu durum çeşitli çalışma alanlarında yaşanıyor: Bakım sektörü, eve yakın hizmetler olarak bilinen iş alanları, gastronomi ve otelcilik bunlardan bazıları. Bu işlerde genelde kadınlar çalışıyor. Tarımda, inşaat sektöründe ve mezbahalarda ise daha çok erkekler sömürüye maruz kalıyor.

“Artık Eyleme Geçilsin”

Avrupa Birliği geçmiş yıllarda önlem almak için çeşitli adımlar attı. İnsan ticaretine karşı bir yönerge, ayrıca bir de konvansiyon yürürlüğe soktu. Almanya, konvansiyonu 2005 yılında imzaladı ve bir yıl önce onayladı. Ancak, “hiçbir şey değişmedi, Almanya konvansiyonun gereğini yerine getirmedi”. Göç Sürecinde Kadın Ticaretine Ve Kadına Uygulanan Şiddete Karşı Ulusal Koordinasyon Dairesi (KOK) Müdürü Naile Tanis, mevcut durmu bu sözlerle eleştiriyor.

Aynı şey, bütün AB üyesi ülkeler için bağlayıcı olan yönerge için de geçerli. Şimdi İnsan Hakları Enstitüsü ve Kadın Örgütü, Almanya’da kurulacak yeni hükümeti bu konuda eyleme geçmeye çağırıyor.
Parlamento bu konuda somut olarak ne yapabilir? Tanis, örneğin uygun bir yasayla mağdurlara daha fazla odaklanılmasını öneriyor. Tanis’e göre şimdiye dek resmi merciler dikkatlerini failler üzerinde yoğunlaştırdı. Durum sıklıkla şöyle seyretti: Kadınlar iyi bir iş sahibi olma umuduyla ve sosyal güvence vaatleriyle Almanya’ya getirildi ve birden kendilerini bir genelevde buldular.

Mağdurlar için neredeyse hiç yardım yok

Kaçmayı başaranlar ve mahkemede onlara işkence edenlere karşı ifade verenler kimi zaman tümüyle yalnız bırakılıyor. Bazı davalar yıllar sürüyor. “Bu süre boyunca kadınlar çok büyük bir baskı altında kalıyorlar” diyor Tanis. Bazıları hiçbir şekilde psikoterapi yardımı ve maddi destek alamıyor, kimileri sözlü çevirmen ücretini bile kendileri karşılamak zorunda kalıyor.

Follmar-Otto’ya göre, bir de, büyük sorun teşkil eden ve yasal yolla engellenmesi güç olan, “yasal maske altında” yapılan insan ticareti var. Örneğin lüks bir restaurant için bir aşçı Almanya’ya görünüşte geçerli bir iş sözleşmesiyle yasal olarak getiriliyor. Fakat bu aşçı kendi ülkesinde öncesinde çok daha kötü koşullarda gizli bir başka sözleşmeye imza atmış oluyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s