Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden Açıklama

08.07.2013
İngilizce’den Çeviren: Translators for Justice
Kaynak:  http://www.humanrightseurope.org/2013/07/turkey-human-rights-commissioner-says-rogue-police-officers-must-be-punished/#.Udp27RLM_pd.facebook

Türkiye: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri,  aşırı güç kullanan polis memurlarının cezalandırılması gerektiğini söyledi.İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks, Türkiye’deki otoriteleri, kaba kuvvete başvuran polis memurlarını görevini kötüye kullanmaktan yargılmaya çağırdı.

Muiznieks, Gezi parkı olaylarını ve diğer insan hakları meselelerini tartışmak için gittiği 5 günlük İstanbul ve Ankara ziyaretinin ardından: “Polisin aşırı güç kullanımıyla ilgili tüm olaylar bütünüyle incelenmeli ve gerektiği şekilde cezalandırılmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

İnsan Hakları Komiseri, yasal kolluk güçleri tarafından prostestoculara karşı uygulanan insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak pek çok ciddi  şikayet aldılarını ve bu iddiaların görgü tanıklarının açıklamalarına, fotoğraflarına, videolarına ve olaylar sırasında ölen ve yaralanan kişilerin tanıklığına dayandığını söyledi.

Bu raporların çoğu aşırı ve uygunsuz biber gazı kullanımı ve tutuklamalar sırasındaki kötü muamelelerle ilgili. Diğer taraftan hükümet üyeleri ve güvenlik güçleri, şu anda soruşturulmakta olan bazı münferit olaylar dışında ,  olayları azdıran marjinal grupları işaert ederek  uygulanan gücün orantılı olduğunu düşünüyor.

Komiser, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin emsal teşkil eden kararlarına atıfta bulunarak, ‘güvenlik güçlerinin görevini kötüye kullanımının etkin biçimde  incelenmemiş olmasının bile tek başına insan hakları ihlali’ olduğunu söyledi ve Türkiye’nin, daha önce de benzer pek çok davada, insan hakları ihlallerinden ötürü suçlu bulunmuş olduğunun altını çizdi.

Muižnieks şiddete başvuran göstericilerin de adaletle yüzleşmesi gerektiğini söylemekle birlikte , dokunulmazlıklarla mücadele ederek vatandaşlarının yasa koruyuculara karşı güvenlerini tesis etmenin ‘her demokratik devletin kayıtsız şartsız önceliği’ olması zorunluluğuna vurgu yaptı.

“Bu algı farklılıkları arasında köprü kurmanın ve Türkiye’nin ihtiyacı olan iyileşme sürecine fırsat verilmesinin tek yolu, güvenlik güçlerinin görevlerini kötüye kullanımıyla ilgili tüm iddiaların, Strasbourg mahkemesinin açık prensipleri doğrultusunda, mağdurların da katılımıyla, bağımsız, tarafsız ve etkili soruşturmalar dahilinde incelenmesidir’ şeklinde ekledi.

“Türkiye’nin mahkeme nezdindeki sicilinden yola çıkarak,  yeni bir yaklaşıma ve ilgili tüm aktörlerin kararlılığına ihtiyaç vardır’’sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s