Washington, D.C.’deki Türkiye Büyükelçiliğine gönderilen mektup

İngilizceden çeviren: Translators For Justice
Kaynak: https://docs.google.com/forms/d/17L5smqJq7HMQdXOd3eIu2yXpgl5lFMtxNtweO5LWqgI/viewform?pli=1

Washington, D.C.’deki Türkiye Büyükelçiliğine gönderilen mektup

Sayın Büyükelçi Tan,

Öğrenciler, mezunlar ve aşağıda bahsi geçecek olan tanınmış ABD kurumlarının iştirakleri adına, Türkiye’nin bütününe yayılan Gezi Parkı protestolarında uygulanan şiddetin tırmanmasını ve sonuçlarını şiddetle kınıyoruz.Şuna inanıyoruz ki herhangi bir demokraside ifade ve toplanma özgürlüğü temel ve vazgeçilemez haklardır. Bu hakların TOMA’nın sıktığı suyla, biber gazıyla, hukuki dayanağı olmayan tutuklamalarla ve Türkiye polisinin uyguladığı diğer sayısız eylemle ihlal edildiğine şahit olduk. Tıbbi tarafsızlığın çevik kuvvetin ellerinde ne ölçüde çiğnendiğini büyük bir şaşkınlıkla gördük. Sağlık gönüllüleri ve uzmanlar dövüldüler, gözaltına alındılar ve üzerlerine düşen görevlerini yaptıkları için haklarında soruşturma yapıldı. Hastanelere ve geçici kurulan revirlere bile saldırıldı ve gaz bombaları atıldı. İstanbul Çağlayan’daki Adliye Sarayı’nda avukatların göz altına alınmasından ve Adalet Bakanlığı’nın polis şiddetini sessizce kabul etmesinden endişe duymaktayız.

Hükümet tarafından pervasızca ve sorumsuz bir biçimde orantısız güç kullanılmıştır.

24 Haziran 2013 tarihinde Türk Tabipler Birliği’nin öngördüğü sayılara göre; 8038 insan yaralandı, 60 insan kritik durumunu hala koruyor ve en az öldürülen 4 kişi var. Bu ciddi ölü sayısını akılda tutarak, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Komitesi gibi uluslararası örgütlerin çağrılarıyla, toplanma özgürlüğünü korumaları ve AKP hükümetine acilen güç kullanmaktan vazgeçmeleri için baskı yapmalarını istiyoruz.

Umarız ki takınılacak daha sonraki herhangi bir tutum demokratik Türkiye’nin yararı için ılımlı olacaktır.

Saygılarımızla,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s