فراخوان دانشجویان مترجمی، مترجمان و انجمنهای مترجمی و دانشجویی

Translated from German by Translators for Justice

روز جمعه مورخ 7 ژوئن 2013 راهپیمایی دانشجویان مترجمی، مترجمان و انجمنهای مترجمی و دانشجویی برگزار شد. متن فراخوان این راهپیمایی به شرح زیر است:

انجمن دانشجویان مترجمی ترکیه (TÜÇEB)، اتحادیه مترجمان (Çevbir)، انجمن ترجمه و تریبون ویراستاران به سمت میدان تاکسیم حرکت می کنند.

“امروز روزی است که در آن همه افراد در کنار یکدیگر آزادی را نفس می کشند، افرادی که جزو “اقلیت کوچک” یا “حاشیه ای” به حساب می آمدند، کسانی که “دیگران” بودند و تاکنون نادیده گرفته می شدند. امروز روزی است که زیبایی تعدد رنگها با نیروی مقاومت در هم می آمیزد و  زیبایی مقاومت را ثابت می کند. امروز روزی است که در آن حق خود را برای هر نفس آزادمنشانه با تمام وجود تجربه می کنیم و اعلام می کنیم که در حمایت از خوبی و زیبایی، مستقل و بی هراس زندگی خواهیم کرد.”

همگی با هم به سوی میدان تاکسیم حرکت می کنیم تا اعتراض خود را بر علیه سانسور،  خودسانسوری، محدودیت آزادی بیان، قوانین ایجاد کننده شرایط کاری نامطمئن و کاهش کیفیت در آموزش اعلام نماییم.

محل اجتماع: تاکسیم، پشت مدرسه گالاتاسارای، جلو رستوران سزاییر

تاریخ و ساعت:  جمعه 07.06.2013، 7 ب.ظ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s