ایما بونینو نگرانی خود را از رویدادهای اخیر ترکیه اظهار کرد

12.06.2013
Translated from English by Translators for Justice
منبع متن ایتالیایی: http://www.emmabonino.it/pressreleases/10773
ترکیه/ بونینو: گردهمایی های برنامه ریزی نشده اپوزیسیون
وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: اعتراضات در ترکیه به طور ناگهانی بالا گرفتند. حزب اپوزیسیون نیز به معترضان .پیوست ولی رهبری آنها را به عهده نداشت
ایما بونینو نگرانی خود را از رویدادهای اخیر ترکیه اظهار کرد.
اخبار رسیده از ترکیه نگران کننده است و تنشها جدی تر شده اند چرا که در روزهای گذشته این تنشها قربانیانی را نیز بر جای گذاشته اند. وزیر امور خارجه ایتالیا با بیان این موضوع اضافه کرد که ” اعمال افراط آمیز خشونت از سوی پلیس نمی تواند پاسخ مناسبی به معترضان باشد.”
حق اظهار نظر صلح آمیز ستون اصلی مردم سالاری، جمع گرایی و مدارا می باشد. ما انتظار داریم که در ترکیه همه بکوشند تا خشونت متوقف شود و شرایط لازم برای گفتمان و رودر رویی دو طرفه و صلح آمیز میان طرفداران ایده ها و افکار مختلف فراهم آید.
بونینو در پایان گفت که “ایتالیا به آینده ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا و نقش کلیدی آن در ثبات و امنیت منطقه اعتقاد دارد. ما مطمئن هستیم که ترکیه با تاکید بر مردم سالاری این بحران را پشت سر خواهد گذاشت و همچنان که رئیس جمهور ترکیه، گول، گفته، فراتر از آن است که فقط به عنوان کشوری با حق رای مردمی معرفی شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s