Pilny apel Tureckiego Zrzeszenia Lekarzy z dnia 16.06.2013

Posted on June 17, 2013

16. Juni 2013
Tłumaczenie: Translators for Justice
Źródło: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/cagri-3870.html

Przeciwko legalnym i pokojowym demonstracjom w Turcji siły porządkowe podejmują od 31. maja brutalne akcje z użyciem gazów chemicznych, określanych jako „materiały stosowane przy rozgramianiu burd i awantur“.

W nocy z 15 na 16 czerwca ataki policji uniemożliwiły personelowi medycznemu udzielenie pomocy rannym. Krótko przedtem Tureckie Zrzeszenie Lekarzy, w związku z akcjami użycia gazów chemicznych podejmowanych planowo przeciwko bezbronnej ludnosci, podjęło drogą ankiet internetowych badania skutków zdrowotnych powodowanych przez tego typu działania.

W ciągu tygodnia ponad 11 tysięcy osób oświadczyło, ze narażone były na oddziaływanie gazów. 65 % osób demonstrujących jest średnio w wieku 20-29 lat, jedynie 13 % z nich używało profesjonalnych masek gazowych. W sumie zapytano 11.164 osoby, które poinformowały, że były narażone na oddziaływanie gazów – sprayow pieprzowych i gazów łzawiących – o różnym czasie i różnej długości trwania. Tylko 10 % z tej grupy podlegało tej ekspozycji krócej niż 1 godzinę.

53% zapytanych poinformowało, iż oddziaływaniu gazów podlegały w różnych miejscach w sumie 1-8 godzin. W przypadku 11 % zapytanych czas oddziaływania tych substancji wynosil 20-24 godzin. Ekspozycja na działanie gazów chemicznych dłużej niż jedną dobę intensyfikuje reakcje organizmu, szczególnie układu sercowo-naczyniowego. Wyniki tych badań mówią same za siebie – ankietowani narażeni byli na działanie gazów o różnych porach, różnym czasie trwania, najczęściej przez wiele godzin z rzędu.

Przed nocą 15/16 czerwca odnotowano 788 osob zranionych pociskami gazowymi (7% ogółu ankietowanych). Wynki ankiety każą przypuszczać, że amunicja gazowa kierowana była celowo na demonstrantów w sposób zagrażający ich życiu: na głowę, twarz, klatkę piersiową i brzuch. 20 % zranionych wykazuje otwarte rany i złamania.

Połowa pytanych osób uzyskała pomoc medyczną, tylko 5 % z nich otrzymalo ją jednak w szpitalach. Przyczyną jest między innymi fakt, iż ranni, których opatrzono w szpitalu, rejestrowani są przez władze. Ministerstwo Zdrowia wszczęło dochodzenie przeciwko Izbie Lekarskiej w Stambule, ktora organizuje dobrowolną pomoc lekarzy, pod zarzutem popełnienia czynu karalnego. W dniu dzisiejszym (16. czerwca) lekarz i student medycyny w Stambule, którzy dobrowolnie udzielali pomocy medycznej rannym, zostali zaaresztowani i zakuci w kajdanki. Krąży wiele informacji o aresztowaniach lekarzy. Na taką nagonkę Turcja nie zasłużyła.

Tureckie Zrzeszenie Lekarzy zwraca się z apelem do rzadu i wzywa go do postępowania z odpowiedzialnością oraz do podjęcia działań w kierunku natychmiastowego zakończenia brutalnych akcji sił bezpieczeństwa.

Jako Tureckie Zrzeszenie Lekarzy czujemy się zobowiązani do poinformowania międzynarodowej opinii publicznej o istniejącej sytuacji i wezwania jej do podjęcia działań przeciwko brutalnemu tłumieniu demokratycznych żądań.

Tureckie Zrzeszenie Lekarzy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s