Türkiye’deki Doktorlarla Dayanışma

20.06.2013
Çeviren: Translators for Justice
Kaynak: Ärzte Zeitung 

Berlin. Alman Tabipler Birliği (ATB), Türkiye’de polisin doktorlara karşı müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

ATB Başkanı Profesör Frank Ulrich Montgomery, Türkiye başbakanı Erdoğan’a yazdığı bir mektupta, polisin Cenevre Konvansiyonu’nda belirlenen ve uluslararası geçerliliği olan tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtti. Montgomery, hekimlerin meslek ilkeleri uyarınca hastalara karşı sorumluk taşıdıklarını, bu nedenle mesleklerini icra ettikleri için haklarında kovuşturma açılamayacağını dile getirdi.

Montgomery, Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’na yazdığı bir başka mektupta ise Almanya’daki hekimlerin Türkiye’deki doktorlarla tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Montgomery, “İstanbul ve başka kentlerde polisin orantısız güç kullanması Almanya’da çok sayıda doktorda kaygı uyandırdı” şeklinde ifade kullandı.

Yazıda özellikle, polislerin yaralı protestocuların tıbbi yardım almasını engellemesi ya da yaralılara yardım etmek için orada bulunan hekimleri tutuklamasının Alman Tabipler Birliği’ne göre hiç bir biçimde kabul edilemeyecek bir tutum olduğu söylendi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s