Kanada Kamu Çalışanları Sendikası CUPE 3903’ten Türkiye’deki Göstericilere Destek

13.06.2013
Çeviren: Translators For Justice
Kaynak: http://mrzine.monthlyreview.org/2013/cupe130613.html

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası CUPE 3903’ten Türkiye’deki Göstericilere Destek Mektubu

Kanada Kamu Çalışanları Sendikasının 3903 Lokalinin (CUPE 3903) Yürütme Kurulu olarak, Türkiye Cumhuriyetindeki göstercilerle dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.

31 Mayıs 2013’te başlayan gösteriler son derece barışçıl geçmiş ve Türkiye nüfusunun geniş kesimlerine hitap etmiştir. Türk hükümetinin, kendi politikalarına karşı sayısız şikayete yönelik tepkisi, kitlesel tutuklama amaçlı zırhlı personel taşıyıcıları kullanan kolluk kuvvetlerinin biber gazı doldurulmuş yüksek basınçlı su sıkma araçları ve göz yaşartıcı gaz silahları kullanımıyla, oldukça orantısız olmuştur. Binlerce gösterici tutuklanmış ve kimisi ağır olmak üzere yaralanmıştır.

CUPE 3903’ün Yürütme Kurulu, Türkiye’deki gösterilerin çoğulcu yapısının yanında yer almakta ve böylesi örneklerin kendi ülkemizde de takip edilmesini umut etmektedir. Demokratik bir ülkenin halkının rutinleştirilmiş bir seçim döngüsünün –ki bu genellikle demokratik ülkelerdeki biricik erişilebilir siyasi ifade mahallidir–  dışında kalan geniş bir siyasi talepler yelpazesini seçmesi ve buna dikkat çekmesi olgusu bizi son derece etkilemektedir. Gerçekte, bizim ülkemizin insanları da Türkiye’nin cesur insanlarıyla aynı sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Kanada’da da gittikçe artan otokratik bir eğilim söz konusudur. Bu, şehirlerimizi ve yaşadığımız yerleri burjuvalaştırma, ekolojik sistemimizi bozma, sivil özgürlüklerimizi kısıtlama, hükümetin yolsuzluklarını maskeleme ve diğer ülkeleri istikrarsızlığa sürükleyecek dış politikalar oluşturma yönünde bir eğilimdir. Bunların hepsi de kurumsal ve finansal çıkarlar adına gerçekleştirilmektedir.

CUPE 3903’ün Yürütme Kurulu, kendileri ve birlikte yaşadıkları komşuları için daha iyi yaşam olanakları dışında hiçbir arayışları olmayan Türkiye’nin cesur göstericilerini destekleyen uluslararası seslere kendi sesini de eklemenin hoşnutluğu içindedir.

Dayanışmayla.

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası 3903 Lokali (CUPE 3903) Yürütme Kurulu
3903.cupe.ca/executive

Faiz Ahmed, Kurul Başkanı
Garry Sran, Birim 1 Sendika Temsilcisi
Peter Braun, Birim 1 Başkan Yardımcısı
Julio Fonseca, Birim 2 Sendika Temsilcisi
Marnina Norys, Birim 2 Başkan Yardımcısı
Mehdi Samadian, Birim 3 Sendika Temsilcisi
Charlie Andrews, Birim 3 Başkan Yardımcısı
Lauren Pragg, TFAC Eşbaşkan
Johannah May Black, TFAC Eşbaşkan
Charles Battershill, İletişim Görevlisi
Parbattie Ramsarran, Şikayet Bürosu
Gregory C. Flemming, Araştırma Sekreteri
Joanne Azevedo, Sayman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s